VvE voorlichting

Gemeenten hebben steeds meer mogelijkheden om VvE's aan te schrijven, bijvoorbeeld in het kader van achterstallig onderhoud. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, organiseert VVEgemak regelmatig samen met overheden informatieavonden en cursussen. Daarnaast begeleiden we individuele VvE's in samenspraak met overheden en we adviseren overheden over hun wettelijke en beleidsmatige mogelijkheden. Kijk hieronder voor meer informatie of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Producten VVE-voorlichting

VvE voorlichting i.s.m. overheden

VvE voorlichting i.s.m. overheden

VVEgemak geeft regelmatig, op verzoek van lokale overheden, voorlichting over en voor VvE's. Vraag naar voorbeelden en referenties - we hebben al veel resultaten geboekt.

VVEgemak organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, samen met overheden en semi-overheden. De opzet en inhoud worden samen met de betreffende overheid vastgesteld, en vervolgens worden leden van VvE's gericht of door middel van algemene aankondigigingen uitgenodigd.

De deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomst hun vragen stellen, zodat interactief en laagdrempelig informatie en kennis gedeeld wordt. Bovendien kunnen mensen van elkaars vragen leren. Na de bijeenkomst kunnen (leden van) VvE's zich melden als ze nog meer informatie willen hebben. Verder kan VVEgemak de VvE's, al dan niet op verzoek van de betrokken overheden, individueel begeleiden.

Het wordt voor overheden steeds belangrijker om leden van VvE's goed te informeren en waar nodig te begeleiden. Zo heeft de lokale overheid met de laatste wijziging in het appartementsrecht een extra bevoegdheid gekregen om in te grijpen als een VvE het onderhoud verwaarloost. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom geeft VVEgemak voorlichting over wat er zoal bij komt kijken om de VvE goed te laten functioneren.

Sluiten
Verdiepingscursussen i.s.m. overheden

Verdiepingscursussen i.s.m. overheden

Naast gewone cursussen over VvE's, organiseert VVEgemak op verzoek van lokale overheden ook verdiepingscursussen, bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp.

Soms wordt de overheid geconfronteerd met onderwerpen waarvoor het belangrijk is dat de lokale VvE's kunnen beschikken over specifieke of verdiepte kennis en ervaring. 

Hoe zorgt een VvE er bijvoorbeeld voor dat het dak op een professioneel verantwoorde manier wordt belegd met zonnepanelen? Met welke regelgeving krijgt de VvE dan te maken? Bij een dergelijke investering speelt ook de hoogte van het reservefonds mee. Het team van VVEgemak gidst de VvE door allerlei processen heen in een ‘verdiepingscursus’ of door middel van gerichte informatie.
 

Sluiten
VVEgemak wenst alle leden van VvE's veel gebruiksgemak toe!
© Copyright VVEgemak 2012 - Alle rechten voorbehouden Disclaimer - Cookies - Algemene voorwaarden - Privacy