VVEgemak licht voor en legt uit

Wilt u voorlichting over de VvE? Kijk hieronder voor onze producten en diensten. Staat wat u zoekt er niet bij? Neem contact met ons op!

Producten Voorlichting en boeken

Boek Financien van de VvE

Boek Financien van de VvE

Alles over de financien van de VvE, voor bestuurders, leden die zelf het beheer voeren en professionele VvE beheerders.  De prijs inclusief verzendkosten.

De allereerste gids over VvE-financien geschreven door dezelfde schrijver van de Kascommissiegids voor VvE's. Het boek is nu speciaal bedoeld voor bestuurders en VvE-Beheerders. Wederom wordt de beheersoftware VVE123 van VVEgemak in dit boek genoemd.

Sluiten
Gemengde complexen: advies en ondersteuning

Gemengde complexen: advies en ondersteuning

Er ontstaan steeds meer gemengde complexen. VvE's met eigenaren en huurders in één woongebouw. Elkaar betrekken bij de besluitvorming over onderwerpen als een prettige woongeving  vereist een bijzondere aanpak binnen de VvE. VVEgemak heeft de kennis en ervaring die nodig is.

In steeds meer huurcomplexen gaan woningcorporaties of vastgoedbeleggers woningen verkopen. In een ‘gemengd complex’ wonen huurders en eigenaars door elkaar heen en krijgen dan te maken met elkaars rechten en plichten. Dat is voor alle betrokkenen even wennen. Het team van VVEgemak kan de betrokkenen ongemak besparen door gerichte voorlichting, advies en zo nodig tijdelijke ondersteuning bij een goed draaiende VvE.

Sluiten
VvE voorlichting i.s.m. overheden

VvE voorlichting i.s.m. overheden

VVEgemak geeft regelmatig, op verzoek van lokale overheden, voorlichting over en voor VvE's. Vraag naar voorbeelden en referenties - we hebben al veel resultaten geboekt.

VVEgemak organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, samen met overheden en semi-overheden. De opzet en inhoud worden samen met de betreffende overheid vastgesteld, en vervolgens worden leden van VvE's gericht of door middel van algemene aankondigigingen uitgenodigd.

De deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomst hun vragen stellen, zodat interactief en laagdrempelig informatie en kennis gedeeld wordt. Bovendien kunnen mensen van elkaars vragen leren. Na de bijeenkomst kunnen (leden van) VvE's zich melden als ze nog meer informatie willen hebben. Verder kan VVEgemak de VvE's, al dan niet op verzoek van de betrokken overheden, individueel begeleiden.

Het wordt voor overheden steeds belangrijker om leden van VvE's goed te informeren en waar nodig te begeleiden. Zo heeft de lokale overheid met de laatste wijziging in het appartementsrecht een extra bevoegdheid gekregen om in te grijpen als een VvE het onderhoud verwaarloost. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom geeft VVEgemak voorlichting over wat er zoal bij komt kijken om de VvE goed te laten functioneren.

Sluiten
Kascommissiegids

Kascommissiegids

De leden van de VvE kunnen lid zijn van de kascommissie van de VvE, geinteresseerd zijn in de financiele huishouding van de VvE of het administratieve beheer voeren. De Kascommissiegids geeft inzicht en overzicht. De prijs is inclusief verzendkosten.

De allereerste gids voor de kascommissie van een VvE. Stap voor stap krijg je uitleg over elke post van de jaarrekening en hoe de kascommissie die moet controleren. De beheersoftware VVE123 van VVEgemak wordt in de Kascommissiegids meerdere keren als voorbeeld aangehaald.

Sluiten
VVE-pocket

VVE-pocket

Een handig naslagwerk, voor wie snel aan de slag wil. De prijs is inclusief verzendkosten.

Deze handige pocket is geschikt voor bestuurders van VvE's die kort en snel een VvE samen met zijn buren wil besturen. De pocket is voorzien van handige tips en tricks en praktijkvoorbeelden. VVEgemak heeft aan deze pocket  bijgedragen.

Sluiten
Algemene Ledenvergadering: voorbereiden, bijwonen, voorzitten of notuleren

Algemene Ledenvergadering: voorbereiden, bijwonen, voorzitten of notuleren

Indien de leden van de VvE dat prettig vinden, of omdat een bijzondere situatie daarom vraagt, kan VVEgemak de Algemene Ledenvergadering voorzitten, bijwonen en/of notuleren.

Soms is het verstandig of prettig om de algemene ledenvergadering (ALV) door een buitenstaander te laten voorzitten. VVEgemak heeft ervaren mensen, die een ALV in goede banen kunnen leiden. Het team van VVEgemak stelt in overleg met het bestuur de agenda op, zit de ALV voor, maakt notulen en een actielijst. De prijs is gebaseerd op een vergadering van tweeënhalf uur met maximaal tweemaal een half uur voor reistijd, en voorts voorbereiding en uitwerken notulen.

Sluiten
VVEgemak wenst alle leden van VvE's veel gebruiksgemak toe!
© Copyright VVEgemak 2012 - Alle rechten voorbehouden Disclaimer - Cookies - Algemene voorwaarden - Privacy