Producten Voor VvE's

Online administratiesoftware voor VvE’s

Online administratiesoftware voor VvE’s

Met VVEgemak Public zijn de maandelijkse financiële en boekhoudkundige werkzaamheden van uw VvE in een handomdraai voltooid.

De nieuwe online administratiesoftware voor VvE’s, VVEgemak Public, is nu beschikbaar via onze website. Een uitstekende manier om kosten te besparen, meer inzicht te krijgen in de financiën van de VvE en de transparantie voor alle leden te verbeteren.

Het is een handig, eenvoudig administratiesysteem dat ook door professionals wordt gebruikt. Je kunt dan besparen op de kosten van een professionele VvE-beheerder. Een VvE-beheerder vraagt voor een kleine VvE per appartement vaak meer dan voor een grote VvE, omdat hij voor een kleine VvE evenveel moet doen, maar daar dan (veel) minder aan verdient.
 
Wat zit er in het onlinebeheerpakket? Je kunt de ledenadministratie erin opnemen en bijhouden. Je stelt de meerjarenonderhoudsbegroting op en beheert deze. Ook de jaarlijkse begroting zit erin en je berekent er de periodieke voorschotbijdrage mee.
 
Met VVE123 kun je ook betalingsachterstanden inzien en bijhouden, de bankrekening bijhouden en het reservefonds beheren. Uiteraard kun je er ook de jaarrekening mee opstellen.
 
Verder zit er een agenda- en notulenfunctie in het pakket en kun je documenten beheren en archiveren. Je kunt de leden uitnodigen voor de ALV met behulp van modelbrieven en andere standaarddocumenten. Alle leden hebben 24 uur per dag toegang tot de administratieve, juridische en financiële stukken van de VvE.

Wilt u meer weten over VVEgemak Public? Klik op VVEgemak Public voor meer informatie.

Sluiten
VvE Basic Beheer

VvE Basic Beheer

Wil de VvE de administratie uitbesteden, en kunnen of willen de leden bijvoorbeeld zelf de ledenvergaderingen organiseren? Dan is Basis Beheer de beste oplossing!

Een VvE kan er ook voor kiezen om het beheer uit te besteden aan VVEgemak of om een deel zelf te doen en een deel aan VVEgemak over te dragen. Omdat de werkzaamheden handig worden verdeeld, zijn de kosten laag: vanaf Eur 95,00 per appartement per jaar en Eur 15,00 per parkeerplaats of berging per jaar.
 
Wat doet de VvE bij Basisbeheer zelf?
De VvE organiseert en houdt zelf de ALV en zorgt voor de notulen. Ook stellen jullie zelf de meerjarenonderhoudsbegroting op voor het gebouw.
 
Wat doet VVEgemak bij Basisbeheer?
VVEgemak zet de administratie voor jullie op aan de hand van de splitsingsakte. Verder doen wij de invoer van personalia in de ledenadministratie, het invoeren van de begroting en het bijbehorende servicekostenoverzicht. VVEgemak kan de verschuldigde periodieke voorschotbijdragen bij de eigenaars innen, verwerkt de bonnen en facturen in de boekhouding, verzorgt de jaarstukken en verstuurt die digitaal aan de leden.

Bij eigendomsoverdracht van een appartementsrecht kan VVEgemak de nodige gegevens aanleveren, zoals eventuele achterstanden van de verkoper.

Sluiten
VvE Premium Beheer

VvE Premium Beheer

De VvE kan ook het gehele beheer aan VVEgemak uitbesteden. Wij informeren je graag over de werkwijze en de mogelijkheden, en we maken graag een offerte op maat.

VVEgemak verzorgd ook het beheer van VvE's. Dat betekent dat wij zorgen voor de gehele administratie en de voorbereiding van de besluitvorming. Verder zorgen we bijvoorbeeld voor de inning van de servicekosten en de afhandeling van technische problemen. VVEgemak werkt daarbij volledig transparant en in goed overleg met het bestuur van de VvE. 

We brengen graag een offerte uit, die op maat is gesneden van de VvE. Neem contact met ons op, en we vertellen je meer over de mogelijkheden, en we sturen je een offerte. 

Sluiten
Opstartpakket voor grotere VvE's

Opstartpakket voor grotere VvE's

Met het opstartpakket van VVEgemak wordt uw (slapende) VvE binnen enkele weken opgericht. Wij richten de administratie in en zorgen ervoor dat de financiële huishouding klaar is voor gebruik. De leden van de VvE kunnen na afronding van het traject ervoor kiezen om zelf het beheer over te nemen of dit uit te besteden. VVEgemak biedt hiervoor twee beheerpakketten aan tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

Het team van VVEgemak maakt voor jullie een offerte op maat om alles wat nog niet geregeld is te regelen. Hieronder enkele voorbeelden:

- Het opvragen van de splitsingsakte en de splitsingstekening bij het Kadaster. (optioneel)
- De verplichte inschrijving van de VvE bij de Kamer van Koophandel.
- Het benoemen van een bestuur.
- Het openen van een bankrekening volgens de juiste procedure.
- Het invoeren van de gegevens in het online-beheersysteem VVEgemak Public.
- Het opstellen van de (concept)begroting waarmee de hoogte van de maandelijkse bijdrage wordt bepaald.
- Het afsluiten van alle gewenste en verplichte contracten voor verzekeringen en onderhoud.

De administratie van de VvE wordt tevens ingevoerd in ons online administratiesysteem VVEgemak Public. Dit systeem stelt de VvE in staat om snel en eenvoudig zelf het beheer over te nemen.

VVEgemak doet voorstellen, en het bestuur kiest. Niets wordt dubbel gedaan. Het team van VVEgemak bereidt alles voor en daarna kan de VvE zelf het beheer overnemen of uitbesteden.

Sluiten
Technisch beheer en advies

Technisch beheer en advies

Technisch beheer vergt andere kennis en ervaring dan financieel of organisatorisch beheer. VVEgemak beschikt over de kennis en ervaring voor onafhankelijk advies en ondersteuning. 

Technisch beheer vergt niet alleen kennis en ervaring met de besluitvorming en financiele mogelijkheden van VvE's, maar ook kennis van de markt en bouwkundige kennis. VVEgemak werkt op structurele wijze samen met bouwkundige experts, die niet alleen de onderhoudstechnische kant van Meerjarenonderhoudsbegrotingen kunnen opstellen en beoordelen, maar ook de kosten van het onderhoud. Bovendien kan VVEgemak offertes op een deskundige manier opvragen en beoordelen. Neem contact op voor de mogelijkheden. 

Sluiten
Algemene Ledenvergadering: voorbereiden, bijwonen, voorzitten of notuleren

Algemene Ledenvergadering: voorbereiden, bijwonen, voorzitten of notuleren

Indien de leden van de VvE dat prettig vinden, of omdat een bijzondere situatie daarom vraagt, kan VVEgemak de Algemene Ledenvergadering voorzitten, bijwonen en/of notuleren.

Soms is het verstandig of prettig om de algemene ledenvergadering (ALV) door een buitenstaander te laten voorzitten. VVEgemak heeft ervaren mensen, die een ALV in goede banen kunnen leiden. Het team van VVEgemak stelt in overleg met het bestuur de agenda op, zit de ALV voor, maakt notulen en een actielijst. De prijs is gebaseerd op een vergadering van tweeënhalf uur met maximaal tweemaal een half uur voor reistijd, en voorts voorbereiding en uitwerken notulen.

Sluiten
Juridisch advies

Juridisch advies

VVEgemak is mede opgericht door juristen, met veel kennis en ervaring op het gebied van VvE´s. Maak daar gebruik van!

VVEgemak heeft juristen die zeer veel ervaring hebben met VvE’s. Zij kunnen adviseren of geschillen beslechten.  
 
Als er een geschil is tussen de leden van de VvE of met derden, kan het team van VVEgemak jullie met raad en daad bijstaan en samen met jullie naar een oplossing toewerken.

Sluiten
Verzekeren

Verzekeren

VVEgemak adviseert de verschillende polissen van de VvE regelmatig te laten controleren en nieuwe offertes op te vragen. We helpen en ondersteunen daarbij graag. Het is absoluut de moeite waard.

Een VvE is bij wet verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Daarnaast is een aansprakelijkheidsverzekering aan te raden, en soms ook verplicht. Het team van VVEgemak kan helpen door meerdere offertes aan te vragen en die samen met jullie te vergelijken. We werken samen met diverse deskundige adviseurs. We zien regelmatig dat er veel verbeterd kan worden, zowel qua polisvoorwaarden als qua kosten. 

Sluiten
Splitsingsakte én tekening opvragen

Splitsingsakte én tekening opvragen

Beschik je niet over de splitsingsakte en de splitsingstekening van de VvE? Vraag deze bij VVEgemak op en wij sturen de stukken toe.

In de splitsingsakte is omschreven hoe en onder welke voorwaarden het gebouw is gesplitst in verschillende appartementen. Ieders aandeel ‘in de gemeenschap’ staat erin vermeld. Het team van VVEgemak vraagt aan de hand van de verstrekte adresgegevens de splitsingsakte en de bijbehorende splitsingstekening op bij het Kadaster. Beide zijn onmisbaar voor het beheren van het gebouw.

Sluiten
Gemengde complexen: advies en ondersteuning

Gemengde complexen: advies en ondersteuning

Er ontstaan steeds meer gemengde complexen. VvE's met eigenaren en huurders in één woongebouw. Elkaar betrekken bij de besluitvorming over onderwerpen als een prettige woongeving  vereist een bijzondere aanpak binnen de VvE. VVEgemak heeft de kennis en ervaring die nodig is.

In steeds meer huurcomplexen gaan woningcorporaties of vastgoedbeleggers woningen verkopen. In een ‘gemengd complex’ wonen huurders en eigenaars door elkaar heen en krijgen dan te maken met elkaars rechten en plichten. Dat is voor alle betrokkenen even wennen. Het team van VVEgemak kan de betrokkenen ongemak besparen door gerichte voorlichting, advies en zo nodig tijdelijke ondersteuning bij een goed draaiende VvE.

Sluiten
Notarieel & juridisch advies

Notarieel & juridisch advies

VVEgemak heeft niet alleen goede (notarieel)juristen, we hebben ook directe lijnen met ervaren notarissen. Op die manier kunnen we akten snel beoordelen en indien nodig aanpassen. 

VVEgemak werkt samen met juristen die in het notariaat werkzaam zijn en ervaring hebben met VvE’s. Zij kunnen artikelen in de splitsingsakte of het modelreglement uitleggen en de splitsingstekening toelichten. Als dat nodig is, kunnen onze juristen samen met jouw VvE een stappenplan maken voor het wijzigen van het reglement. Wij kunnen de VvE ook adviseren over de gewenste wijzigingen in de splitsingsakte of het reglement. Daarnaast kunnen wij een notarieel proces-verbaal van de ALV laten opstellen.
 
Als er een geschil is tussen de leden van de VvE of met derden, kan het team van VVEgemak jullie met raad en daad bijstaan en samen met jullie naar een oplossing toewerken.

Sluiten
VVEgemak wenst alle leden van VvE's veel gebruiksgemak toe!
© Copyright VVEgemak 2012 - Alle rechten voorbehouden Disclaimer - Cookies - Algemene voorwaarden - Privacy