Voor overheden

VVEgemak werkt op structurele wijze samen met overheden aan voorlichting, begeleiding en beleid voor en over VvE's. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Omdat steeds meer gebouwen gesplitst worden en (geheel of gedeeltelijk) in particuliere handen komen, wordt het voor overheden steeds belangrijker dat de VvE's goed functioneren. Er zijn dan ook steeds meer maatregelen, die op grond van de wet genomen kunnen worden. VVEgemak adviseert en ondersteunt overheden op allerlei manieren, van voorlichting tot implementatie van online VvE desks.

Klik hieronder op een aantal van onze producten en diensten, of neem contact met ons op met vragen of voor een product of dienst op maat.

Producten Voor overheden

VvE voorlichting i.s.m. overheden

VvE voorlichting i.s.m. overheden

VVEgemak geeft regelmatig, op verzoek van lokale overheden, voorlichting over en voor VvE's. Vraag naar voorbeelden en referenties - we hebben al veel resultaten geboekt.

VVEgemak organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, samen met overheden en semi-overheden. De opzet en inhoud worden samen met de betreffende overheid vastgesteld, en vervolgens worden leden van VvE's gericht of door middel van algemene aankondigigingen uitgenodigd.

De deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomst hun vragen stellen, zodat interactief en laagdrempelig informatie en kennis gedeeld wordt. Bovendien kunnen mensen van elkaars vragen leren. Na de bijeenkomst kunnen (leden van) VvE's zich melden als ze nog meer informatie willen hebben. Verder kan VVEgemak de VvE's, al dan niet op verzoek van de betrokken overheden, individueel begeleiden.

Het wordt voor overheden steeds belangrijker om leden van VvE's goed te informeren en waar nodig te begeleiden. Zo heeft de lokale overheid met de laatste wijziging in het appartementsrecht een extra bevoegdheid gekregen om in te grijpen als een VvE het onderhoud verwaarloost. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom geeft VVEgemak voorlichting over wat er zoal bij komt kijken om de VvE goed te laten functioneren.

Sluiten
VVE123 licentie voor overheden

VVE123 licentie voor overheden

VVEgemak geeft licenties aan lokale overheden, waarmee de lokale overheden de beheersoftware VVE123 in de eigen huisstijl aan lokale VvE´s ter beschikking kan stellen. Vraag naar de mogelijkheden en referenties.

VVEgemak heeft een administratiesoftwarepakket, met de naam VVE123. Indien gewenst kan dit softwarepakket, in de eigen huisstijl, ter beschikking worden gesteld aan gebruikers in de eigen gemeente of Provincie, om op dit manier de VvE's te faciliteren.

Een goed voorbeeld is de gemeente Den Haag. We hebben VVE123 voor Den Haag in de eigen huisstijl van de VvE-Balie van Den Haag ingericht, en het pakket wordt door de VvE-Balie via de eigen website gratis aangeboden aan VvE's uit Den Haag. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op en we overleggen graag over de mogelijkheden.

Sluiten
VvE begeleiding i.s.m. overheden

VvE begeleiding i.s.m. overheden

VVEgemak geeft naast voorlichting ook actieve begeleiding, gericht op de situatie van de individuele VvE. Vraag naar de mogelijkheden en referenties. 

De overheid vindt het belangrijk dat alle verenigingen van eigenaren goed toegerust zijn voor hun wettelijke taak. Niet elke VvE slaagt erin om direct goed te functioneren. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de eigenaren tijdelijk enige ondersteuning nodig hebben. Het team van VVEgemak heeft hier veel ervaring mee. VVEgemak geeft cursussen namens lokale overheden en begeleidt daarnaast VvE’s op maat. We hebben hiervoor diverse methodieken ontwikkeld.

Sluiten
VvE cursussen i.s.m. overheden

VvE cursussen i.s.m. overheden

VvE's komen steeds hoger op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarnaast stellen mensen steeds meer vragen. VVEgemak organiseert cursussen samen met of op verzoek van lokale overheden. 

Het is voor lokale overheden van groot belang dat de VvE's in hun gemeente of regio goed functioneren. De VvE's zijn immers verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en zijn belangrijk voor het welzijn en de sociale cohesie. Daarnaast hebben gemeenten sinds kort verregaande mogelijkheden om in te grijpen in het functioneren van VvE's. VvE's komen steeds hoger op de maatschappelijke en politieke agenda.  

VVEgemak organiseert in samenwerking met lokale overheden curssussen, waar alle geinteresseerden uit de gemeente of regio welkom zijn, en waar mensen hun vragen kunnen stellen. Goed functionerende VvE's zijn immers afhankelijk van de betrokkenheid van mensen bij, en de kennis over,  hun VvE's. In de cursus gaan we in op de basisprincipes van een VvE, en de rechten en verplichtingen van de leden. De inhoud van de cursus wordt op maat, in overleg met de lokale overheid, gemaakt, met gebruikmaking van zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden uit de eigen omgeving. Daarnaast kan VVEgemak de adressen van alle lokale VvE's en appartementsrechteigenaren aanleveren. 

Sluiten
Verdiepingscursussen i.s.m. overheden

Verdiepingscursussen i.s.m. overheden

Naast gewone cursussen over VvE's, organiseert VVEgemak op verzoek van lokale overheden ook verdiepingscursussen, bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp.

Soms wordt de overheid geconfronteerd met onderwerpen waarvoor het belangrijk is dat de lokale VvE's kunnen beschikken over specifieke of verdiepte kennis en ervaring. 

Hoe zorgt een VvE er bijvoorbeeld voor dat het dak op een professioneel verantwoorde manier wordt belegd met zonnepanelen? Met welke regelgeving krijgt de VvE dan te maken? Bij een dergelijke investering speelt ook de hoogte van het reservefonds mee. Het team van VVEgemak gidst de VvE door allerlei processen heen in een ‘verdiepingscursus’ of door middel van gerichte informatie.
 

Sluiten

Implementatie en ICT advies voor overheden

We adviseren en ondersteunen overheden op ICT gebied; bijvoorbeeld ten aanzien van ontwikkeling en implementatie van interactieve software. Vraag naar de mogelijkheden en referenties.  

VVEgemak heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling, programmering, implementatie en uitrol van software. Zo is het online administratiepakket VVE123 geheel in eigen huis ontwikkeld en geprogrammeerd. Voor diverse overheden verzorgen wij de online informatievoorziening, inclusief diverse functionaliteiten, voor de VvE's of de ambtenaren. Meer weten over de mogelheden? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

Sluiten
Gemengde complexen: advies en ondersteuning

Gemengde complexen: advies en ondersteuning

Er ontstaan steeds meer gemengde complexen. VvE's met eigenaren en huurders in één woongebouw. Elkaar betrekken bij de besluitvorming over onderwerpen als een prettige woongeving  vereist een bijzondere aanpak binnen de VvE. VVEgemak heeft de kennis en ervaring die nodig is.

In steeds meer huurcomplexen gaan woningcorporaties of vastgoedbeleggers woningen verkopen. In een ‘gemengd complex’ wonen huurders en eigenaars door elkaar heen en krijgen dan te maken met elkaars rechten en plichten. Dat is voor alle betrokkenen even wennen. Het team van VVEgemak kan de betrokkenen ongemak besparen door gerichte voorlichting, advies en zo nodig tijdelijke ondersteuning bij een goed draaiende VvE.

Sluiten
VVEgemak wenst alle leden van VvE's veel gebruiksgemak toe!
© Copyright VVEgemak 2012 - Alle rechten voorbehouden Disclaimer - Cookies - Algemene voorwaarden - Privacy